Đại Lý Đại Hữu

Địa chỉ :  Cổng làng Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại : 0934 615 505 - 0904 148 838