Tám Hường

Địa chỉ : Đội 9, Thạch Hòa, Thạch Thất , TP. Hà Nội