Kiên Cương

Địa chỉ : Số 12 Triều Khúc , Thanh Xuân, Hà Nội