Nga Sơn

Địa chi : Số 6 Xuân La, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội